Правила приема

Правила прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в 2018 році

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей (спеціалізацій), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 роцідля розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році

ПОРЯДОК подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 роціподання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури


Приймальна комісія: 707-33-26

Підготовчі курси: 707-33-20