Специальности и направления обучения

073 Менеджмент

  • ОП Менеджмент організацій міського господарства
  • ОП Менеджмент. Управління проектами
  • ОП Менеджмент організацій і адміністрування
  • ОП Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу

122 Комп'ютерні науки

  • ОП Комп'ютерні науки. Управління проектами
  • 126 Інформаційні системи та технології
  • 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

241 Готельно-ресторанна справа

  • Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

  • Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

  • ОП Публічне управління та адміністрування

 

*ОП - освітня програма